Sculpture Expanded

SE_nettisivut_banneri_3.jpg
 
 


Finska Skulptörförbundet förverkligar ett offentligt utställningsprojekt i Helsingfors på sommaren 2019. Sculpture Expanded – Mobilt laboratorium med offentlig konst är ett konstnärligt projekt som fokuserar på det urbana rummet där tio verk kommer att placeras på skiftande platser.