Anna-Kaisa Ant-Wuorinen: Autokulta

Anna-Kaisa Ant-Wuorinen_Elina Rautavaara, Studio Elina.jpg


I verket Autokulta bearbetar konstnären Anna-Kaisa Ant-Wuorinen en bil till ett konstverk. I verket är bilen inte längre en bil utan ett spår efter den.

Platser:
17.5. - 8.6.2019 Formansplatsen
8.6. - 6.7.2019 Café Kampela
6.7. - 4.8.2019 Esplanadparken
4.8. - 23.8.2019 Tölöviksgatan
23.8. - 15.9.2019 Köpcentrum Kaari

SE6071.jpg
SE6074.jpg

Pia Sirén: Julkiset rakennustyöt

pia-siren.jpg

I verket Julkiset rakennustyöt (Offentliga byggnadsarbeten) uppstår det på olika håll i Helsingfors byggarbetsplatser där man konstruerar naturen. Det är fråga om en rumslig gärning, en ändring av stadsrummet som planerats att ske på en bestämd plats i staden. I verken används material från byggarbetsplatser: ställningar, staket, faner, presenningar och plast som refererar till förändring och rörelse genom att vara sig själva. På så sätt uppstår tillfälliga fragment från skogen, konstgjord växtlighet samt obeständiga illusioner om landskap.

Platser:
17.5. - 13.6.2019 Malmgårdsplatsen
14.6. - 15.8.2019 Mauno Koivistos plats (Kampen)
16.8. - 15.9.2019 Centrumbiblioteket Ode

Pia Sirén_SCULPTURE EXPANDED.jpg
Pia Sirén_ Malminkartanon metsä, kuva_ Jussi Tiainen (2).jpg
Pia Sirén_ Malminkartanon metsä, kuva_ Jussi Tiainen (1).jpg

Shoji Kato: Reaching 

ShojiKato3.3by4.jpg

Reaching är ett platsspecifikt, flyktigt verk som utforskar relationerna mellan sten och människokropp.

Platser:
17.5.2019 Nationalmuseet
15.8.2019 Paasitorni

SE6032.jpg

Forest Camp: Kakutus

Taiteilijaryhmä Forest Camp_Work in progress of Kakutus  Mohni 2003_SCULPTURE EXPANDED.jpg

Kakutus är en flyktig intervention som uppenbarar sig på badstränder.

Platser:
11.6.2019 Sandudds
5.8.2019 Solviks

64221609_1196339960535938_5469268851453591552_n.jpg
62181622_630089504165356_7523244404220362752_n.jpg

 Pagan: Chrysalis

Chrysalis_pagan.jpeg


Chrysalis är en underjordisk varelse som reagerar på stimulans från omgivningen genom att utge strålning. Chrysalis kan utforskas genom en separat AR-app: http://pagan.fi/chrysalis/

Platser:
17.5. - 15.9.2019 Esplanadparken
17.5. - 15.9.2019 Malmgårdstoppen

chrysalis.png
20190516_135648.jpg
Screenshot_20190515-192019_Chrysalis.jpg

 Riikka Puronen: Eau de Sculpture

Riikka Puronen_Eau de Sculpture.jpg


Eau de Sculpture är en skulptur i brons som även fungerar som parfymautomat.

Platser:
17.5. - 9.6.2019 Allas Sea Pool
1.7. - 15.8.2019 Centrumbiblioteket Ode
16.8. - 15.9.2019 Domkyrkan

Riikka Puronen_ Eau de Sculpture, kuva_ Jussi Tiainen (1).jpg
Riikka Puronen_ Eau de Sculpture, kuva_ Jussi Tiainen.jpg

Andy Best & Merja Puustinen: Strange Fruits 

andy best ja merja puustinen.jpg

Strange Fruit består av tre skulpturer fyllda med luft. Skulpturernas former refererar till växter vars genetiska struktur har ändrats efter att de konfronterats med förorening av jordmån eller radioaktiv strålning efter kärnkraftsolyckorna i Tsernobyl eller Fukushima. Skulpturerna uppmärksammar förändringar orsakade av människan, bland annat av gruv- och skogsindustri, förorening och befolkningstillväxt.

Platser:
17.5. - 24.6.2019 Finlandia-huset
25.6. - 13.8.2019 Malmgårds bibliotek
14.8. - 15.9.2019 Vuotalo, Mosaiktorget

Andy Best & Merja Puustinen- Strange Fruit, kuva- Jussi Tiainen.jpg
Andy Best & Merja Puustinen- Strange Fruit4, kuva- Jussi Tiainen.jpg
Andy Best & Merja Puustinen- Strange Fruit6, kuva Jussi Tiainen.jpg

 Le Hien Minh: Divine Feminine

Le Hien Minh.jpg

Divine Feminine är en offentlig installation som baserar sig på feministisk ikonografi från den vietnamesiska folktraditionen.

Platser:
17.5.–1.7.2019 Köpcentrum REDI
1.7.–15.8.2019 Restaurang Töölönranta
15.8.–15.9.2019 Allas Sea Pool

SE6018.jpg
SE6024.jpg

 Timo Heino: Sokea lauma

TimoHeino henkilökuva_Harri Pälviranta_.jpg

Sokea lauma (Den blinda flocken) är en grupp skulpturer som genom sin obeständiga karaktär bildar en antites mot ett ideal enligt vilket en tung skulptur permanent placeras på en bestämd plats. Utgångspunkten är föreställningen om en mytisk procession som uppenbarats i en urban miljö och som består av en flock avlidna djur som hemsöker stadsrummet. I verket möts drag från den flyktiga installationskonsten, stadsevenemang, manifestation, karnevalprocession, gatuockupation, det konstnärliga arbetsplatsområdet och skulpturperformance.

Platser:
17.5.2019 Helsinki Musikhuset
16.6.2019 Formansparken, Stapelstad
1.8.2019 Tölöviks
31.8.2019 Solviks

SE6058.jpg
SE6059.jpg

 Denise Ziegler: Helmiä sioille

Denise Ziegler photo Jukka Juhala.jpg


Utgångspunkten för verket Helmiä sioille (Pärlor åt svin) är situationen som upprepas varje vår: när solen på våren värmer byggnadernas väggar kan det hända att vattnet som frusit till i takrännorna plötsligt lossnar och faller längs med rören till trottoaren. I verket Pärlor åt svin återskapas situationen genom konstnärliga medel i en annan kontext.

Platser:
17.5.–30.6.2019 Restaurang Töölönranta
2.7.–8.8.2019 Domkyrkan
10.8.–15.9.2019 Kårböle ishall

SE6063.jpg
SE6064.jpg